آبکاری قلع

مقاله آبکاری قلع

آبکاری قلع می تواند با چندین فلز بصورت آلیاژی بر روی فلز مورد نظر پوشش داده شود.

فلزاتی که با قلع می توان بصورت پوشش آلیاژی به کار برد عبارتند از:

کبالت، سرب، نیکل، نقره و روی. استفاده از نیکل و کبالت بعنوان آلیاژ قلع نتایج مشابهی را در پی دارد.

آنها سختی را افزایش می دهند و اصطکاک را کاهش می دهند.

همچنین می توانند جایگزینی مناسب برای پوشش کروم در مصارف کاربردی و تزئینی باشد.

سرب بعنوان آلیاژی برای قلع به بهبود قابلیت اتصال کمک می کند.

روی به عنوان آلیاژ قلع بطور خاص مقاومت به خوردگی را افزایش می دهد.

می توان آلیاژ روی و قلع از بعنوان جایگزینی برای کادمیوم استفاده نمود.

اضافه کردن بیش از 30% روی، شرایطی را فراهم می آورد تا استفاده از کروماته بعنوان لایه محافظتی حذف گردد.

در نهایت پوشش آلیاژی قلع_نقره که همواره در حال توسعه برای کاربردهای متعدد می باشد.

مهمترین کاربرد را می توان لحیم کاری در درجه حرارت بالاذکر کرد.

همچنین امید است آبکاری آلیاژی قلع_نقره جایگزین مناسبی برای نقره خالص باشد.

آبکاری قلع

بسیاری از تولیدکنندگان قطعات برقی از قلع بعنوان سپر برای فلزاتی که در زیر لایه قرار دارند استفاده می کنند.

بعنوان مثال مس زمانی که در معرض محیط باز قرار می گیرد، تمایل طبیعی به اکسیداسیون و تخریب دارد.

بنابراین یک لایه نازک پوشش قلع روی سطح می تواند اکسیداسیون را مهار کند و عمر قطعات را افزایش دهد.

در مقایسه با سایر فلزات و فرآیندهای پوشش، قلع بطور قابل توجهی ارزان تر است.

پوشش قلع اغلب برای مصارف صنعتی استفاده می شود که قطعات آبکاری شده نیازی به جلوه ی تزئینی ندارند.

بنابراین فلز قلع می تواند گزینه ی مناسبی برای این موارد باشد.

اعمال پوشش قلع بر روی هادیهای الکتریکی از نظر لحیمکاری بعدی بسیار اهمیت دارد.

برای کسب اطلاعات بیشتر از آبکاری قلع کلیک فرمائید.