آبکاری آلیاژی روی-نیکل

آبکاری آلیاژی نیکل روی

آبکاری روی به طور گسترده برای حفاظت از خوردگی بر روی فولاد به صورت یک پوشش بکار می رود.

برای افزایش این مقاومت دربرابر خوردگی به این پوشش فلزاتی از گروه آهن مانند: نیکل و کبالت افزوده می شود.

از این بین آلیاژهای روی، مانند آلیاژ روی-نیکل محتوی درصدهای متفاوت نیکل موفقیت آمیز بوده اند.

از پوشش روی-نیکل به دلیل اقتصادی (مقرون به صرفه) بودن استفاده می شود.

اما به مرور، این پوشش با آلیاژهای روی به دلیل داشتن خواص بهتر جایگزین می شود.

پوشش آلیاژی روی-نیکل مقاومت به خوردگی بیشتر و خواص مکانیکی بهتری دارد.

آبکاری آلیاژی نیکل روی
آبکاری آلیاژهای نیکل روی به خاطر کاربردهای ضدخوردگی که دارند به جایگزینی برای کادمیم تبدیل شده اند و کاربردهای زیادی در صنایع خودروسازی، الکترونیک و دیگر صنایع دارند. مطالعات انجام شده نشان داده است که آلیاژهای روی – نیکل در محیط های نمکی بهترین رفتار ضدخوردگی را از خود نشان داده اند، که میزان این مقاومت به خوردگی به درصد اتم های نیکل موجود در پوشش بستگی دارد. پوشش های کادمیم سمی و گران هستند، از این رو استفاده از پوششهای روی – نیکل که مانند کادمیم مقاومت به خوردگی بالایی دارند اما سمی نبوده و ارزانتر هستند، مورد توجه می باشد. اگر در پوشش های آلیاژی روی–نیکل از درصدهای بالاتری از نیکل استفاده شود پوشش حاصله کاربرد زیادی در صنایع هوایی دارد.

آبکاری آلیاژی نیکل روی یک پوشش اسیدی است که در محافظت از فولاد، چدن، آهن قوسی، مس و برنج استفاده می شود. آبکاری آلیاژی نیکل روی به عنوان یک جایگزین برای آبکاری کادمیوم که ایمن محیط زیست است شناخته شده است. برای کاربردهای خاص، آبکاری آلیاژی نیکل روی در مقایسه با آبکاری کادمیوم خواص خوردگی معادل یا بهتر را نشان می دهد. آبکاری آلیاژی نیکل روی به طور معمول برای اهداف محافظت در برابر خوردگی استفاده می شود و به عنوان پوشش محافظتی عمل می کند که قبل از مواد پایه دچار خوردگی می شود.